Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ogłasza nabór na stanowisko pracy – OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODY.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie lub przesłać pocztą na adres spółki do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 10:00

 

Nabór na stanowisko pracy TECHNOLOG PROCESÓW UZDATNIANIA WODY jest nieaktualny.