Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ogłasza nabór na stanowisko pracy – OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODY.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie lub przesłać pocztą na adres spółki do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 10:00

 

Nabór na stanowisko pracy TECHNOLOG PROCESÓW UZDATNIANIA WODY jest nieaktualny.

 

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy decyzję znak: KWT.70.236.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Muszyna.