Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.