SIEĆ KANALIZACYJNA I PRZEPOMPOWNIE

Czynna sieć sanitarna to system pierścieniowy (rynek) oraz rozgałęziony o długości 89,3 km długości (bez przyłączy) i podłączonych 2588 szt. budynków i innych obiektów. Ścieki doprowadzane są do trzech oczyszczalni grawitacyjnie oraz za pomocą przepompowni głównej i trzech sieciowych.  Główna oczyszczalnia zlokalizowana jest w Muszynie oraz dwie mniejsze w Andrzejówce i Żegiestowie.

przepompownia

Przepompownia ścieków w Muszynie

 

przepompownia cz2

Przepompownia ścieków w Muszynie - technologia

 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

  • Oczyszczalnia ścieków w Muszynie

 

Zdjęcie oczyszczalni ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Oczyszczalnia ścieków w Muszynie

 

technologia

Oczyszczalnia ścieków w Muszynie - technologia

 

technologia oczyszczalnia 2

Oczyszczalnia ścieków w Muszynie - technologia

 

 

  • Oczyszczalnia ścieków w Andrzejówce

 

 

  • Oczyszczalnia ścieków w Żegiestowie