PRODUKCJA WODY:

 

  • Ujęcie wody Szczawnik

 

ujecie Szczawnik 2

 Ujęcie wody Szczawnik z lotu ptaka

ujecie Szczawnik

 Ujęcie wody Szczawnik

  • Ujęcie wody Jasieńczyk

 

ujęcie Jasienczyk 1

 Ujęcie wody Jasieńczyk z lotu ptaka

 

ujecie Jasienczyk 2

 Ujęcie wody Jasieńczyk

 

  • Stacja uzdatniania wody – SUW JASIEŃCZYK

 DSC00299

Stacja uzdatniania wody "Jasieńczyk"

 

518A4241

 Stacja uzdatniania wody "Jasieńczyk"

 

osadnik

Osadnik 

 

technologia Stacja

Stacja uzdatniania wody "Jasieńczyk" - technologia

 

518A9892

Stacja uzdatniania wody "Jasieńczyk" - technologia

  

  • Zbiorniki wyrównawcze "Malnik"

zbiorniki Malnik

Zbiorniki wyrównawcze "Malnik"

 

 

DYSTRYBUCJA WODY - Sieć wodociągowa

W skład naszego przedsiębiorstwa wchodzi stacja uzdatniania wody Jasieńczyk, która pobiera wodę z dwóch ujęć Jasieńczyk oraz Szczawnik. Woda po procesie uzdatniania za pomocą wodociągu o długości 33,3 km w tym 5,9 km sieci magistralnej i 26,9km rozdzielczej dostarczana jest do 1177 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.

 

 

JAKOŚĆ WODY