Logo UM

Drodzy Mieszkańcy,

wyczekiwana inwestycja w końcu doczekała swojego rozpoczęcia. W poniedziałek, 13 maja br. podpisaliśmy umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Muszynie! W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, umowę podpisano z Wykonawcą oferty najkorzystniejszej - firmą SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Podegrodzia. Całkowita wartość inwestycji opiewa na sumę 1 901 847,54 złotych brutto.

Dzięki jednej z podpisanych umów o dofinansowanie z Zarządem Województwa Małopolskiego, już wkrótce mieszkańcy Muszyny i okolic będą mogli korzystać z nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powstanie na działce o numerze ewidencyjnym 1386/10 (teren sąsiadujący z oczyszczalnią ścieków w Muszynie).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli dostarczać własnym transportem wytwarzane w gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektów, tj. punkt przeładunkowy, zadaszone boksy na odpady biodegradowalne, stanowiska na kontenery KP 7 i KP 36, jak również otwarte stanowiska kontenerów KP 7 i wiatę. PSZOK wyposażony będzie w pojemniki dostosowane do gromadzenia odpadów.

Nowa inwestycja, w części dzielnicy Muszyny, została zaprojektowana z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. Projekt ma za zadanie rozbudowę infrastruktury technicznej, ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Podejmowane przedsięwzięć ma na celu właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego.

Kwota dofinansowania na realizację Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”:

1 327 439,51 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.


Szanowni Państwo,

dziś w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, podpisano kolejne umowy, tym razem na działania informacyjno-promocyjne. Obydwie umowy zostały zawarte z tym samym Wykonawcą, tj. Positive Colors Studio Krzysztof Kubiesa. W ramach zamówienia Wykonawca opracuje projekty i zrealizuje materiały promocyjne (ulotki, plakaty, broszury informacyjne i tablicę) na potrzeby Projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”.


Szanowni Państwo,

ukazał się kwietniowy Biuletyn Informacyjny MiGUM, w którym Czytelnik znajdzie wiadomości, zarówno w dziedzinie funkcjonowania Spółki, jak i w aspekcie realizowanych przedsięwzięć ze środków unijnych.

Bieżący numer zawiera m. in. informacje w zakresie realizowanych inwestycji dofinansowanych z NFOŚiGW oraz RPO WM na lata 2014-2020. Nowy biuletyn dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta. Wydanie elektroniczne można pobrać również pod linkiem: http://muszyna.pl/pl/965/2890/biuletyn-informacyjny-57-kwiecien-219.html


Szanowni Państwo,

w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie nadzorował będzie roboty budowalne podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”. Umowę na nadzór nad całym procesem inwestycyjnym podpisano z firmą HTS sp. z o.o. z Rzeszowa.


Szanowni Państwo,

od kilku dni jest już dostępny nowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Egzemplarze można otrzymać m.in. w Urzędzie Gminy, a wersja elektroniczna znajduje się pod adresem: http://muszyna.pl/mfiles/1939/28/0/z/Biuletyn-grudzien-2018-nr-56-net.pdf

W bieżącym wydaniu znajdą Państwo informację na temat projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułem.