Należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie – tel. 18 – 471-41-97 lub zadzwonić na całodobowy numer telefonu awaryjnego – 501-028-526 lub do Kierownika ZWIK: 501-028-537.

 

Jeżeli zauważą Państwo:

 • brak wody w instalacji,
 • zmniejszenie ciśnienia wody w instalacji,
 • wypływ wody z gruntu w miejscu gdzie przebiega wodociąg,

może to świadczyć o awarii wodociągu.

 

Jeżeli zauważą Państwo:

 • wyciek wody przy wodomierzu,
 • naruszenie plomby przy wodomierzu,
 • wątpliwości związane z pracą i sprawnością wodomierza,

może to świadczyć o awarii śrubunku przy wodomierzu lub ingerencji osób postronnych.

 

Jeżeli zauważą Państwo

 • brak odpływu ścieków z budynku,
 • brak odpływu ścieków ze studzienki,
 • niedrożność rur,
 • wypływ ścieków ze studzienki,
 • uszkodzenie włazu studzienki kanalizacyjnej,

są to skutki niedrożności i awarii kanalizacji sanitarnej.