Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

TARYFY

 

Informacja o dopłacie