Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy decyzję znak: KWT.70.236.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Muszyna.

 

Decyzja Prezesa PGW Wody Polskie w Warszawie

 

Tabela_stawki_za_wodę_oraz_ścieki_PDF