projekty unijne logo

Szanowni Państwo,

Ukazał się kwietniowy Biuletyn Informacyjny MiGUM, w którym Czytelnik znajdzie wiadomości, zarówno w dziedzinie funkcjonowania Spółki, jak i w aspekcie realizowanych przedsięwzięć ze środków unijnych.

Bieżący numer zawiera m. in. informacje w zakresie realizowanych inwestycji dofinansowanych z NFOŚiGW oraz RPO WM na lata 2014-2020. Nowy biuletyn dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta. Wydanie elektroniczne można pobrać również pod linkiem: http://muszyna.pl/pl/965/2890/biuletyn-informacyjny-57-kwiecien-219.html


Do roku 2020 potrwają prace nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie”. Nowa oczyszczalnia to jedna z priorytetowych i niezbędnych dla gminy inwestycji. Prace prowadzone są etapami, ponieważ oczyszczalni nie można wyłączyć na czas remontu.

oczyszczalnia sciekow

oczyszczalnia sciekow1

Oprócz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody oraz rozbudowana sieć wodociągowa na ul. Polnej i ul. Słonecznej w Muszynie. Inwestycja ta stanowi kolejny etap uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Obecnie trwają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie Inwestora. Znamy już oferty firm, zainteresowanych robotami budowlanymi. Realizacja kolejnych inwestycji już niedługo ułatwi życie mieszkańcom.

Prace związane z wymianą i remontem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są kontynuowane. Formalności stało się zadość, rozstrzygnięto przetarg na remont i rozbudowę ujęć wody "Jasieńczyk" i "Szczawnik". Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się w piątek, 14 grudnia 2018 r. Wykonawca przejął plac budowy. To oznacza, że inwestycja wchodzi w fazę realizacyjną.

Trwają również prace nad przygotowaniem przetargu dla inwestycji pn. „Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie”. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym z budżetu Unii Europejskiej.


Szanowni Państwo,

Jak mawia przysłowie - do trzech razy sztuka. Sprawdziło się to w przypadku przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Przetargi na realizację tego przedsięwzięcia dwukrotnie unieważniano. Mimo wcześniejszych niepowodzeń za trzecim podejściem wyłoniono Wykonawcę zadania (Link). Inwestycja ta to największe tego typu przedsięwzięcie w historii Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, którego koszt opiewa na kwotę 28.700.000,82 zł.

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją zadań:

  • Remont/wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”,
  • Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w  Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

W pierwszym etapie inwestycji Wykonawcy zajmą się ulicą Ogrodową, Piłsudskiego, Zefirka oraz miejscowością Szczawnik, a także wykonaniem kompleksowego remontu zbiornika wyrównawczego „Malnik”.

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi możliwe są utrudnienia w ruchu i  inne niedogodności, prosimy więc Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w  rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do ustawionego oznakowania.


Szanowni Państwo,

            Miło nam poinformować, że zmieniamy się na lepsze. Wykonawcy przejęli plac budowy, już wkrótce ruszą roboty. Jednakże konieczność wykonania niezbędnych prac na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wiążą się z wystąpieniem utrudnienia zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego.

          W pierwszym etapie inwestycji Wykonawcy zajmą się ulicą Ogrodową, Piłsudskiego, Zefirka oraz miejscowością Szczawnik, a także wykonaniem kompleksowego remontu zbiornika wyrównawczego „Malnik”.

       Planowana przebudowa (uszczelnienie) sieci kanalizacji sanitarnej uporządkuje gospodarkę ściekową w zlewni oczyszczalni ograniczając napływ wód infiltracyjnych i  przypadkowych, co zapewni stabilną eksploatację oczyszczalni. W zakresie gospodarki wodnej celem jest realizacja inwestycji służących mieszkańcom aglomeracji Muszyna w  szczególności zaspokojenie potrzeb ilościowych oraz zapewnienie dostawy wody przeznaczonej do spożycia o wymaganej przepisami prawa jakości.

           Za ewentualne utrudnienia oraz  niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań, aby prace przebiegały najmniej uciążliwie.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie uzyskało zewnętrzne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i  gminy Muszyna – dokumentacja projektowa.

W ramach przedsięwzięcia została wykonana kompleksowa dokumentacja techniczna na realizację m. in. zadań:

  • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie;
  • Remont i rozbudowa ujęć wody „Jasieńczyk” i „Szczawnik” oraz stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk;
  • Rozbudowa sieci wodociągowej ulicy Polnej, ulicy Słonecznej w Muszynie;
  • Remont/wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”;
  • Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik;
  • Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej wraz z kanałem tłocznym i  grawitacyjnym do oczyszczalni ścieków.

W dniu 09 września 2016 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na tą okoliczność skompletowało dokumentację projektową dla potencjalnych wykonawców poszczególnych inwestycji.

dokumentacja projektowa