projekty unijne logo

 

PROJEKT: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”.

 

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” swym zasięgiem obejmuje teren Miasta i Gminy Muszyna, a dotyczy remontu, wymiany kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przebudowy i rozbudowy ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Muszynie.

 

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

 

  • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie.

Oczyszczalnia ścieków w Muszynie zlokalizowana jest na zachodnich granicach miasta, w  odległości ok. 2,5 km od centrum miasta, poza terenami mieszkalnymi. Od strony północnej teren oczyszczalni graniczy z linią kolejową Tarnów-Muszyna. Południowa i zachodnia część przylega do gruntów zadrzewionych natomiast część wschodnia graniczy z terenami rolniczymi. W odległości ok. 100 m w kierunku południowym przepływa rzeka Poprad.

oczyszczalnia smieci w muszynie

  • Remont i rozbudowa ujęcia wody „Jasieńczyk”.
  • Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” – etap I.
  • Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” – etap II.

Ujęcie wody oraz stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” zlokalizowane są w m. Złockie. Ujęcie wód powierzchniowych „Jasieńczyk” usytuowane jest na potoku Jasieńczyk w km 2+550, w odległości 270 m od stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk”.

 

  • Remont i rozbudowa ujęcia wody „Szczawnik”.

Ujęcie wód powierzchniowych Szczawnik zlokalizowane jest w m. Szczawnik, w km 6+487 potoku Szczawnik oraz w odległości 2,26 km od stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk”.

 

ujecia wody muszyna

 

  • Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie.

Jak sama nazwa zadania inwestycyjnego wskazuje, celem przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci wodociągowej na ul.  Polnej i Słonecznej.

 

  • Remont / wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w  Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”.

Planowana w projekcie przebudowa (uszczelnienie) ok. 20 km sieci kanalizacji sanitarnej uporządkuje gospodarkę ściekową w miejscowości Muszyna w ul. Kościelnej, Rynek, Kity, Wąska, Rolanda, Piłsudskiego, Zefirka, Ogrodowej, Grunwaldzkiej, Zdrojowej, Mściwujewskiego, Nowej, Basztowej, Zazamcze oraz m. Szczawnik, Złockie oraz Powroźnik.

 

  • Remont / wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w  Muszynie oraz miejscowościach Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

W zakresie gospodarki wodnej celem jest realizacja inwestycji w rejonach ulic Piłsudskiego, Zdrojowej, Mściwujewskiego, Ogrodowej, Rolanda, Kity, Rynek, Basztowej, Kościelnej i Grunwaldzkiej oraz w miejscowości Złockie. W ramach zadania przewidziano budowę nowego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Rolanda.

 

  • Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie.

Przebudowa głównej przepompowni ścieków wraz z uszczelnieniem kanału tłocznego i grawitacyjnego przy ul. Lipowej

PP.png

 

Na portalu mapowym Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - www.sip.muszyna.pl można ustalić dokładną lokalizację inwestycji.